Kalendarz prac

Październik

  • Kończymy sadzenie cebulek
  • Sadzenie drzew i krzewów
  • Odwadnianie systemów nawadniających, zamykanie wody w ogrodzie
  • Przekopywanie warzywniaków
  • Prace porządkowe na trawnikach i rabatach
  • Cięcie jesienne
  • Zakładanie trawników