Kalendarz prac

Kwiecień

  • Dokończenie prac rozpoczętych w marcu
  • Rozpoczęcie gruntownej renowacji trawnika
  • Koniec kwietnia to dobry okres na przycięcie roślin wcześnie kwitnących (oczar, forsycja, leszczyna)
  • Uprzątnięcie i ściółkowanie rabat (kompostowaną !) korą sosnową
  • Po skończeniu pilnych prac ogrodniczych można wykonywać nowe nasadzenia
  • Opryskiwania przeciwko szkodnikom i chorobom
  • Nawożenie